Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

thenewblack
6715 2cbd
Reposted fromcaraseen caraseen viamalinowowa malinowowa
thenewblack
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viayveee yveee
thenewblack

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaswidron swidron
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica vianiedoopisania niedoopisania
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)

November 13 2017

4116 7e19 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
4107 1296
Reposted fromtosiaa tosiaa

November 09 2017

9257 41ff
Reposted frombrumous brumous viaHypothermia Hypothermia
thenewblack
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
thenewblack
thenewblack
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianiskowo niskowo
thenewblack
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
thenewblack
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
thenewblack
thenewblack

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viavstane vstane

November 06 2017

thenewblack
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viavstane vstane
thenewblack
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viavstane vstane

November 05 2017

thenewblack
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viavstane vstane
thenewblack
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl