Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

thenewblack
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate vialaters laters
thenewblack
thenewblack
1708 3582
Reposted fromipo ipo viamilky-mist milky-mist
thenewblack
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamilky-mist milky-mist
thenewblack
Reposted fromFlau Flau viamilky-mist milky-mist
thenewblack
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viatimetobegin timetobegin
thenewblack
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viatimetobegin timetobegin
thenewblack

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadangel dangel
6650 eca1 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapareidolie pareidolie
thenewblack
Reposted frombluuu bluuu viamyszkaminnie myszkaminnie
thenewblack
4384 e162 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viamilky-mist milky-mist
thenewblack
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wódki i popłakać - to nie oznaka słabości, lecz aktualizacja oprogramowania.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadangel dangel
thenewblack
4153 7560
Reposted fromrol rol viaczeresnia czeresnia
thenewblack
thenewblack
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadangel dangel

May 04 2019

thenewblack
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viakeeplooking keeplooking
9827 5b4d 500
Reposted frombrumous brumous viakatisz katisz
thenewblack
thenewblack
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viabeltane beltane
thenewblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl