Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

thenewblack
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaretro-girl retro-girl
thenewblack

August 04 2019

thenewblack
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarosses rosses
thenewblack
4431 efa9 500
Reposted fromnenya nenya viarosses rosses
thenewblack
9674 f00b 500
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
thenewblack
thenewblack
Reposted fromFlau Flau viaholymoly holymoly
thenewblack
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholymoly holymoly
thenewblack
2714 f8a4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
thenewblack
Reposted fromFlau Flau viaholymoly holymoly
thenewblack
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
thenewblack
Reposted frombluuu bluuu viarosses rosses
thenewblack
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viarosses rosses
thenewblack
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
thenewblack
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
thenewblack
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viaxannabelle xannabelle
thenewblack
4117 0d1d 500
Reposted fromsoftboi softboi viarosses rosses

July 25 2019

thenewblack
3353 4273

July 24 2019

thenewblack
Reposted fromFlau Flau
thenewblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl