Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

thenewblack
3722 3485 500
thenewblack
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako vialiliowadusza liliowadusza
thenewblack
3043 225f 500
thenewblack
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiastqa niewiastqa
thenewblack
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiewiastqa niewiastqa
thenewblack
4002 eb16 500
thenewblack
thenewblack
7074 0456 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viapimpmyheart pimpmyheart

July 14 2019

thenewblack
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
thenewblack
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
thenewblack

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł

July 11 2019

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaSzczurek Szczurek
thenewblack
Reposted fromshakeme shakeme viaSzczurek Szczurek
thenewblack
thenewblack
thenewblack
8148 eb01 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
thenewblack
4648 6a9b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

June 17 2019

thenewblack
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viailikeapricotpie ilikeapricotpie
thenewblack
ale przyznaj, że w sumie żyje się cudnie. Przestań wyć.
— coma
Reposted fromoyes oyes viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl